Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Learn more

IFS Företagens Pensionsstiftelse

Bakgrund

IFS Företagens Pensionsstiftelse (”Pensionsstiftelsen”) uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser till anställda eller efterlevande som har gjorts av bolag inom den Svenska IFS koncernen. Bland de pensionsåtaganden som tryggas ingår i huvudsak pensionsutfästelser enligt ITP avtalet.

2021-12-31 var pensionsstiftelsens tillgångar värda 617 Miljoner

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel

Add alt text

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel

 

Get in touch

Thank you

If your browser doesn't redirect you Click Here

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

 

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel"

Lorem ipsum

Lorem

Investeringsstrategi

Pensionsstiftelses styrelse har antagit en investeringsstrategi med ett realt avkastningsmål om 2% samt en förutbestämd risknivå. Aktieinvesteringsstrategin bygger på matchnings-, diversifierings- respektive portföljprincipen. Matchningsprincipen innebär att stiftelsens portfölj är placerad på sådant sätt, att avkastningsmålet är möjligt att nå. Principen om diversifiering medför att portföljen är spridd inom och mellan olika tillgångsslag, marknader, branscher, etcetera i syfte att minska effekten av enskilda negativa händelser. Portföljprincipen innebär att portföljen kan innehålla tillgångar som isolerat kan ses som riskfyllda, men som i sammanhanget – som del av portföljen – har egenskaper som gör att matchnings- och diversifieringsprinciperna efterlevs. Genom att investera i aktiefonder erhåller stiftelsen på medellång till lång sikt en effektivare portfölj med högre riskjusterad avkastning jämfört med om stiftelsen inte hade investerat i aktiefonder.


Pensionsstiftelsen investerar långsiktigt i värdepappersfonder utifrån de allmänna fondbestämmelser som gäller för respektive fondbolag. Dessa fonder har underliggande exponering i aktier i bolag inom EES som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Andelen aktiefonder i portföljen anpassas efter det uppsatta riskmålet och hur marknaden samt innehaven utvecklas.

Add alt text

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel

Add alt text
Add alt text

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel

Add alt text
Add alt text

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel

 
 

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel

 
 

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

 

Överenskommelse med fondförvaltare

Fondförvaltarna erhåller en fast årlig avgift, uttryckt i procentpunkter, som baseras på marknadsvärdet av Pensionsstiftelsens innehav. En ökning av fondinnehavets värde leder till en ökning av fondbolagets ersättning. Förvaltaren har därför ett incitament att verka för att aktieinnehaven utvecklas positivt på lång sikt. Fondförvaltarnas investeringsbeslut baseras på bedömningar av portföljbolagens framtida resultat, och dessa främjas av att förvaltaren engagerar sig i portföljbolagen med syfte att förbättra deras resultat på medellång till lång sikt.

Utvärdering av respektive fondförvaltares resultat görs utifrån en kvantitativ och kvalitativ utvärderingsmodell med hänsyn tagen till avkastning, risk och kostnader. Härvid är det nettoavkastningen, efter avdrag för samtliga kostnader, som är relevant. Därmed integreras både kostnader för fondens förvaltning och omsättning av värdepapper i utvärderingen.

Fondinvesteringarna innebär att det inte finns någon tidsbestämning i överenskommelserna med fondförvaltarna.
Principer för aktieägarengagemang


Eftersom Pensionsstiftelsen inte investerar i enskilda aktier har heller inga principer för aktieägarengagemang antagits.
Ersättningspolicy


För närvarande utgår inga löner eller styrelsearvoden inom Stiftelsen.

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel

Add alt text

Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel

 

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel"

Lorem ipsum

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

add alt texthere
add alt texthere
add alt texthere
add alt texthere

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel

Om informationslämnande

Pensionsstiftelsen tillhandahåller informationen i detta dokument i pappersform på begäran av
den som Pensionsstiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller
den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Pensionsstiftelsen.

Pensionsstiftelsen tillhandahåller sina stadgar på begäran av
den som Pensionsstiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller
den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Pensionsstiftelsen.

På begäran ska den som Pensionsstiftelsen tryggar utfästelse om pension till få del av Pensionsstiftelsens senaste årsredovisning och placeringsriktlinjerna.

IFS Företagens Pensionsstiftelse
C/O IFS WORLD OPERATIONS AB
583 30 Linköping
E-post: [email protected]

Pensionsstiftelsen är registrerad i Sverige. Tillsynsmyndigheter är Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Östergötlands Län.

Praesent consequat quis ipsum ut commod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt lectus orci, in ornare augue luctus vel. Nullam eleifend tincidunt elit, et consequat tellus tincidunt id. Etiam semper odio id nunc molestie tristique.

Timeline Highlight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pharetra tincidunt magna, in feugiat augue ultricies ac. Pellentesque dui orci, fermentum eu dictum vel, volutpat at augue.

Timeline Highlight
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pharetra tincidunt magna, in feugiat augue ultricies ac.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pharetra tincidunt magna, in feugiat augue ultricies ac. Pellentesque dui orci, fermentum eu dictum vel, volutpat at augue.

Timeline Highlight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pharetra tincidunt magna, in feugiat augue ultricies ac.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pharetra tincidunt magna, in feugiat augue ultricies ac. Pellentesque dui orci, fermentum eu dictum vel, volutpat at augue.

Timeline Highlight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pharetra tincidunt magna, in feugiat augue ultricies ac. Pellentesque dui orci, fermentum eu dictum vel, volutpat at augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pharetra tincidunt magna, in feugiat augue ultricies ac. Pellentesque dui orci, fermentum eu dictum vel, volutpat at augue.

Timeline Highlight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pharetra tincidunt magna, in feugiat augue ultricies ac. Pellentesque dui orci, fermentum eu dictum vel, volutpat at augue.

Timeline Highlight
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pharetra tincidunt magna, in feugiat augue ultricies ac.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pharetra tincidunt magna, in feugiat augue ultricies ac. Pellentesque dui orci, fermentum eu dictum vel, volutpat at augue.

Timeline Highlight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pharetra tincidunt magna, in feugiat augue ultricies ac.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pharetra tincidunt magna, in feugiat augue ultricies ac. Pellentesque dui orci, fermentum eu dictum vel, volutpat at augue.

Timeline Highlight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pharetra tincidunt magna, in feugiat augue ultricies ac. Pellentesque dui orci, fermentum eu dictum vel, volutpat at augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pharetra tincidunt magna, in feugiat augue ultricies ac. Pellentesque dui orci, fermentum eu dictum vel, volutpat at augue.

Get in touch

Thank you

If your browser doesn't redirect you Click Here